چرا کلاس شهر؟

 

کلاس شهر چیست؟ چرا؟


یکی از مهم ترین دغدغه‌‌های جوامع امروزی، افزایش مشارکت همه اقشار جامعه در فعالیت‌های اجتماعی است.
از آنجا که دوران کودکی آثار ماندگاری بر زندگی فرد دارد، تدابیر آموزشی نه تنها بر رشد کودک، بلکه بر چگونگی پیشرفت کشورها در زمینه‌های مختلف تاثیر قابل توجهی دارد. همچنین وقتی کودکان در کنار دیگر همسالان خود به مشارکت در انجام یک کار گروهی می‌پردازند، مهارت‌های ارتباطی آنان نیز بهبود می‌یابد.

معلم و والدین از طرفی و مدیران ارشد حوزه شهری و آموزش و پرورش از طرف دیگر باید فرصت‌ها و زمینه‌های بروز مشارکت داوطلبانه در کودکان را هر چه بیشتر فراهم کنند تا رشد اجتماعی و شهروندی آنها سرعت گیرد.


لذا با توجه به دو سند بالادستی این مهم محقق گردید و طرح جامع آموزش شهروندی تحت عنوان (کلاس شهر) برای دانش آموزان (شهروندان آینده کشور) طراحی و اجرا گردید که این دو سند عبارتند از :
۱- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر ۸ فصل مورخ پنجم مهرماه ۱۳۹۰.
که عمده مباحث مورد نظر، توجه سند به مسوولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی دانش آموزان در فعالیت‌های اجتماعی بوده.
۲- سر فصل‌های ادارات توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری‌های کشور که عمده اهداف آن، مشارکت‌جویی، مسوولیت‌پذیری و احساس تعلق به شهر می‌باشد.
بر این اساس نقطه مشترک حوزه مدیریت شهری و ادارات کل آموزش و پرورش احصاء و طی طرح (کلاس شهر) تدوین و اجرا گردیده است.

 

 


امروز و در شرایطی که نرخ شهرنشینی در ایران ۲۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است و  ۷۳ درصد جمعیت ایران شهرنشین است و از این میان ۵۰ درصد در کلانشهرها زندگی می‌کنند، آموزش‌های شهروندی به منظور جامعه پذیر کردن فرهنگ شهروندی گریز ناپذیر است.


ضمن آنکه کلان شهرها محل تلاقی جمعیت روستایی و شهری است وبه واسطه تمرکز امکانات و خدمات در آنها  اغلب  جمعیت روستایی بطور هفتگی و ماهانه در کلان  شهرهای نزدیک به خود  در حال تردد هستند، چنانکه در تهران روزانه یک میلیون خودرو  پلاک غیر تهران در حال تردد می‌باشد و این تردد اگر همراه با آموزش‌های شهروندی نباشد حجم بی‌سازمانی اجتماعی شهر را افزایش داده و شهر را بی دفاع می‌کند ، ضمن آنکه جمعیت روستایی را نیز در تلاقی با شهر دچار cultural shok شوک فرهنگی می کند.

از دیگر سو متاسفانه و صد افسوس با توجه به بحرانهای زیست محیطی و عدم حمایت جدی دولت از روستاییان و بواسطه آن کثرت مهاجرت‌های اکولوژیک در دهه اخیر، به شکل گریزناپذیری شاهد خالی شدن روستاها از سکنه و ورود به شهرها هستیم که آموزشهای شهروندی به دانش آموزان روستایی می‌تواند از حجم بی‌سازمانی اجتماعی در آینده نیز بکاهد.
و از همین حیث آموزش‌های شهروندی امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد.